dekubit

Jak předcházet a léčit dekubity: Průvodce pro zdravotnictví

Co je dekubit? Dekubitus je nežádoucí porucha kůže a podkožních tkání, která vzniká v důsledku dlouhodobého tlaku nebo tření na určité části těla. Tento stav se často nazývá také "vřed lehátka" nebo "tlakový vřed". Dekubity jsou obzvláště časté u pacientů s omezenou pohyblivostí, kteří jsou upoutáni na lůžko...