toxická psychóza

Toxická Psychóza

Toxická psychóza: Nebezpečí duševní poruchy způsobené toxickými látkami

Co je toxická psychóza? Toxická psychóza je duševní porucha způsobená expozicí toxickým látkám, které ovlivňují normální fungování mozku. Tato porucha může vést k různým psychotickým příznakům, jako jsou halucinace, bludy, dezorientace a změny nálady. Toxická psychóza se liší od jiných typů psychóz, jako je...