BICOM: Revoluce ve zdraví?

Bicom

Co je Bicom?

Bicom, někdy také nazývaný biorezonanční terapie Bicom, je název pro specifický typ zařízení a zároveň pro samotnou terapii. Jde o značku zdravotnickkých přístrojů spadající do oblasti tzv. alternativní medicíny. Přístroje Bicom využívají elektromagnetické signály, které údajně rezonují s elektromagnetickým polem těla. Cílem terapie je harmonizovat tyto signály a podpořit tak samoléčebné procesy organismu.

Přístroj Bicom snímá elektromagnetické vlnění pacienta pomocí elektrod. Tyto signály jsou následně filtrovány a modifikovány přístrojem a poté vráceny zpět do těla pacienta. Podle zastánců této metody mohou modifikované signály pomoci tělu zbavit se škodlivých informací a podpořit tak jeho přirozenou schopnost samoléčby.

Důležité je zmínit, že účinnost terapie Bicom nebyla dosud jednoznačně prokázána vědeckými studiemi a je považována za kontroverzní. Většina lékařů a vědců ji nepovažuje za součást konvenční medicíny.

Princip biorezonanční terapie

Biorezonanční terapie, často spojovaná se značkou zdravotnických přístrojů Bicom, je komplementární terapeutická metoda. Vychází z principu, že lidské tělo, stejně jako všechny živé organismy, vibruje na specifických frekvencích. Tyto frekvence, označované jako fyziologické, jsou projevem elektromagnetické aktivity buněk a tkání. Podle principů biorezonance mohou být tyto přirozené frekvence narušeny vnějšími vlivy, jako jsou toxiny, patogeny nebo stres. Tyto rušivé frekvence, označované jako patologické, pak mohou vést k nerovnováze v organismu a následně k různým zdravotním potížím.

Přístroje Bicom, využívané v biorezonanční terapii, fungují na principu snímání a modifikace elektromagnetických frekvencí pacienta. Během terapie přístroj snímá elektromagnetické vlnění vycházející z těla pacienta a filtruje je. Patologické frekvence jsou následně invertovány a vráceny zpět do těla, čímž dochází k jejich neutralizaci. Naopak fyziologické frekvence jsou zesíleny a vraceny zpět do těla, čímž podporují samoléčebné procesy organismu.

Je důležité zdůraznit, že biorezonanční terapie a přístroje Bicom nejsou v České republice uznány jako oficiální lékařská metoda a jejich účinky nejsou dostatečně vědecky prokázány.

Bicom a jeho využití

Bicom je značka zdravotnických přístrojů, které se používají v oblasti biorezonanční terapie. Tato metoda je založena na principu, že lidské tělo vysílá elektromagnetické vlny. Tyto vlny obsahují informace o zdravotním stavu organismu. Přístroj Bicom tyto vlny snímá a analyzuje. Na základě analýzy pak generuje terapeutické frekvence, které harmonizují narušené procesy v těle.

Použití Bicomu je široké a zahrnuje alergie, intolerance, bolesti zad, migrény, poruchy spánku, oslabení imunity a mnoho dalších. Je důležité si uvědomit, že biorezonanční terapie s Bicomem nenahrazuje klasickou medicínu. Může však sloužit jako její vhodný doplněk.

Před zahájením terapie je vhodné konzultovat s lékařem nebo terapeutem, který má zkušenosti s používáním Bicomu. Ten na základě individuálních potřeb pacienta stanoví vhodný terapeutický plán.

Pro koho je Bicom vhodný?

Bicom je biorezonanční metoda, která se používá jako doplňková terapie k harmonizaci energetického systému těla. Není to náhrada za klasickou medicínu, ale může být užitečným doplňkem pro ty, kteří hledají holistický přístup ke svému zdraví. Bicom může být vhodný pro lidi všech věkových kategorií, od dětí až po seniory. Mezi nejčastější důvody, proč lidé vyhledávají Bicom terapii, patří alergie, intolerance, chronická únava, bolesti hlavy, migrény, poruchy spánku, deprese, úzkosti a oslabený imunitní systém. Bicom terapie je neinvazivní a bezbolestná. Probíhá tak, že se na tělo klienta umístí elektrody, které snímají elektromagnetické vlnění organismu. Tyto signály jsou následně zpracovány přístrojem Bicom a převedeny do terapeutických frekvencí, které jsou klientovi zpětně vysílány. Cílem terapie je obnovit energetickou rovnováhu v těle a podpořit tak jeho samoléčebné schopnosti. Je důležité si uvědomit, že Bicom terapie nenahrazuje lékařskou péči. Vždy je nutné konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem.

Přístroje Bicom nám otevírají dveře k hlubšímu pochopení propojení těla a mysli a k jemným, ale účinným metodám harmonizace.

Zdeněk Štěpánek

Kontraindikace a omezení

Použití biorezonanční metody BICOM a zdravotnických přístrojů značky BICOM má jistá omezení a kontraindikace, které je nutné brát v potaz. Tato metoda není vhodná pro každého a v některých případech se nedoporučuje nebo je nutná konzultace s lékařem. Mezi hlavní kontraindikace patří: těhotenství, zejména v prvním trimestru, přítomnost kardiostimulátoru nebo jiných implantovaných elektronických zařízení, epilepsie a další závažné neurologické poruchy, akutní infekční onemocnění, těžká duševní onemocnění. V případě pochybností o vhodnosti použití metody BICOM je vždy nutné se poradit s kvalifikovaným terapeutem BICOM nebo s lékařem. Je důležité si uvědomit, že biorezonanční metoda BICOM nenahrazuje klasickou lékařskou péči, ale může ji vhodně doplňovat.

Funkce Bicom Značka X
Měření krevního tlaku Ano Ano
Měření EKG Některé modely Pouze specializované modely
Připojení k mobilní aplikaci Některé modely Ano

Bicom a vědecké důkazy

Zařízení Bicom se často označují jako "biorezonanční" přístroje a jsou spojovány s alternativní medicínou. Je důležité si uvědomit, že biorezonance není vědecky uznávanou metodou diagnostiky ani léčby. Neexistují žádné relevantní studie publikované v recenzovaných vědeckých časopisech, které by potvrzovaly účinnost biorezonance nebo zařízení Bicom při léčbě jakýchkoli zdravotních potíží.

Ačkoliv někteří uživatelé a terapeuti uvádějí pozitivní zkušenosti s Bicom, je nutné zdůraznit, že tyto zkušenosti mohou být subjektivní a ovlivněné placebo efektem. Placebo efekt je fenomén, kdy se zdravotní stav člověka zlepší pouze na základě jeho přesvědčení, že mu je podávána účinná léčba, i když ve skutečnosti tomu tak není.

Vzhledem k absenci vědeckých důkazů a riziku zpoždění nebo zanedbání konvenční léčby je důležité přistupovat k informacím o Bicom a biorezonanci s opatrností. Pokud zvažujete použití Bicom, doporučujeme konzultovat s lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Názory odborníků a pacientů

Bicom terapie a další biorezonanční metody si v posledních letech získávají na popularitě, a to jak mezi pacienty, tak i mezi některými odborníky. Zastánci těchto metod zdůrazňují jejich holistický přístup k léčbě a absenci vedlejších účinků. Argumentují tím, že Bicom a podobné přístroje dokáží harmonizovat tělo a podporovat jeho samoléčebné schopnosti. Pacienti, kteří s terapií Bicom mají pozitivní zkušenost, často hovoří o úlevě od chronických bolestí, alergií, únavy a dalších obtíží.

Na druhou stranu je důležité zmínit, že vědecké důkazy o účinnosti Bicom terapie a dalších biorezonančních metod jsou stále omezené. Mnoho lékařů a vědců považuje tyto metody za neprokázané a zdůrazňuje, že je potřeba provést další výzkum. Kritici také upozorňují na to, že pozitivní výsledky u pacientů mohou být způsobeny placebo efektem.

Při výběru zdravotnického přístroje, ať už se jedná o Bicom nebo jinou značku, je vždy důležité dbát na jeho certifikaci a ověření jeho účinnosti. Doporučuje se konzultovat použití těchto přístrojů s lékařem a nespoléhat se pouze na informace z internetu nebo od prodejců.

Cena a dostupnost Bicom terapie

Cena biorezonanční terapie BICOM se liší v závislosti na několika faktorech, jako je typ ošetření, délka terapie a konkrétní klinika nebo praktik. Obecně platí, že úvodní konzultace s terapeutem BICOM se může pohybovat v rozmezí od 1000 do 2500 Kč. Následné terapie pak obvykle stojí od 800 do 2000 Kč za sezení.

Délka terapie BICOM se také liší v závislosti na individuálních potřebách pacienta. Některé stavy mohou vyžadovat pouze několik sezení, zatímco jiné mohou vyžadovat delší léčebný plán. V průměru pacienti absolvují 5 až 10 sezení.

Je důležité si uvědomit, že biorezonanční terapie BICOM není v současné době hrazena zdravotními pojišťovnami v České republice. Pacienti si tak musí terapii hradit sami.

Před zahájením terapie BICOM je vhodné prodiskutovat cenu a délku léčby s terapeutem. Ten vám poskytne bližší informace o cenách ve své praxi a pomůže vám naplánovat terapii tak, aby vyhovovala vašim finančním možnostem.

Publikováno: 10. 07. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Tadeáš Doušek

Tagy: bicom | značka zdravotnických přístrojů